ALUTECHs sekretesspolicy

Välkommen till ALUTECH Smart App!

ALUTECH System s.r.o (hädanefter "vi", "oss", "vår", "ALUTECH") tar ett ansvarsfullt tillvägagångssätt för att skydda din datas konfidentialitet. Denna integritetspolicy (hädanefter - "policyn") beskriver våra arbetsmetoder för att säkerställa konfidentialitet för personuppgifter som vi behandlar när du använder tjänsterna som tillhandahålls av ALUTECH.

Innan du använder ALUTECH-tjänster, läs noggrant igenom denna policy och se till att du förstår alla villkor. Om du har några frågor relaterade till denna policy, vänligen kontakta ALUTECH System s.r.o. Du får inte använda tjänsten som tillhandahålls av ALUTECH innan du har läst och accepterat villkoren i policyn. Om du slutför registreringsproceduren i ALUTECH Smart eller använder tjänsten som tillhandahålls av ALUTECH på annat sätt, bekräftar du att du har läst, förstått och accepterat ALUTECHs integritetspolicy och samtycker även till behandlingen av personuppgifter i den överenskomna omfattningen och syftena .

I händelse av oenighet med syftena och villkoren för behandlingen av dina personuppgifter som anges i denna policy, måste du sluta använda ALUTECH Smart-applikationen.

Termer och definitioner

Avtal - ALUTECH Serviceavtal.

Personuppgifter är information som kan användas för att fastställa en persons identitet, antingen enbart utifrån denna information, eller utifrån denna och annan tillgänglig information.

Applikation betyder programvara installerad på mobila enheter (telefon, smartphone, surfplatta, etc.) och som låter dig fjärrstyra ALUTECH-automatik och andra kompatibla tredjepartsenheter, samt kontrollera situationen i lokalerna med hjälp av installerade övervakningssensorer och kontrollenheter, ta emot meddelanden om faror och reagera snabbt på dem, välj färdiga arbetsscenarier eller skapa dina egna, se händelsehistoriken.

En smart enhet är en elektronisk enhet som har förmågan att ansluta till andra enheter och datanätverk via trådlösa åtkomstmetoder.

"Konto" - individualisering och identifiering av Användaren genom att ange ett användarnamn och lösenord.

Vilka personuppgifter vi samlar in

För att kunna förse dig med tjänster och för att använda applikationen ber vi dig inte att ge oss några personuppgifter. Vi kräver inga personuppgifter från dig för att använda applikationen. Applikationen utför sina omedelbara funktioner genom att identifiera användaren enbart med konto. Vi föreslår att du använder anonym information om dig själv, till exempel en pseudonym, när du interagerar med applikationen, inklusive när du skapar ditt konto.

Det är upp till användaren att förse ALUTECH med sina personuppgifter om tillhandahållandet av personuppgifter inte krävs enligt villkoren för användning och funktionalitet för applikationen, och tar ansvar för spridningen av hans eller hennes personuppgifter.

1. Information du lämnar till oss frivilligt

 • Konto- eller profilinformation. När du registrerar dig för ett konto kan vi lagra namn och kontaktinformation du anger, såsom din e-postadress, telefonnummer och annan inloggningsinformation. Under din interaktion med applikationen kan vi lägga till information som ett profilfoto, landskod, föredraget språk eller tidszon från ditt konto.
 • Feedback. När du använder feedback- och förslagsfunktionerna som tillhandahålls i applikationen samlar vi in data som din e-postadress, mobiltelefonnummer och innehållet i ditt meddelande för att snabbt kunna åtgärda problem och åtgärda enhetsfel.

2. Information vi samla automatiskt

 • Information om smarta enheter. När du använder applikationen samlar vi automatiskt in information om smarta enheter såsom MAC-adressen för dina smarta enheter, IP-adress, trådlös information, operativsystemtyp och version, applikationens versionsnummer, push-aviseringsidentifierare, systemloggfiler och information om mobilen nätverk.
 • Användningsdata. När du använder applikationen samlar vi automatiskt in användningsdata om besök, klick, nedladdningar, meddelanden som skickas och tas emot och andra handlingar från applikationens användare.
 • Systemloggdata. När du använder Application kan systemloggen och undantagsloggen laddas från din smarta enhet.
 • Platsinformation. Vi kan samla in information om din geografiska plats i realtid när du använder appen.

3. Information relaterad till smarta enheter:

 • Grundläggande information om smarta enheter. När du ansluter dina smarta enheter till applikationen kan vi samla in grundläggande information om dina smarta enheter, såsom enhetsnamn, enhets-ID, onlinestatus, aktiveringstid, firmwareversion och uppdateringsinformation.
 • Information som överförs av smarta enheter. Beroende på vilka smarta enheter du väljer att ansluta till applikationen kan vi samla in olika information som överförs från dina smarta enheter. Till exempel kommer smarta kameror att kunna rapportera bilder eller videor som tagits av dem .

Ändamål och rättslig grund för behandling av personuppgifter

 • Registrera och hantera användarkontot som används för att interagera med applikationen. Den rättsliga grunden för denna behandling är fullgörandet av Avtalet med dig i enlighet med användarvillkoren.
 • Korrekt drift av applikationen i enlighet med deras funktionalitet. Den rättsliga grunden för denna behandling är fullgörandet av Avtalet med dig i enlighet med användarvillkoren.
 • Arbete av kund (användar) supporttjänst. Den rättsliga grunden för denna behandling är fullgörandet av Avtalet med dig i enlighet med användarvillkoren.
 • Marknadskommunikation. Förse dig med den efterfrågade informationen, skicka nyhetsbrev och marknadsföringsmeddelanden, samt uppdatera applikationen, tjänster eller erbjudanden som, enligt ALUTECHs åsikt, kommer att vara av intresse för dig. ALUTECH kan använda Personuppgifter för att bjuda in dig till evenemang som kan vara intressanta för dig enligt ALUTECHs åsikt, samt för att bjuda in dig att delta i olika program (remiss, lojalitetsprogram etc.) eller tävlingar. Varje meddelande vi skickar till dig kommer att innehålla instruktioner om hur du väljer bort att ta emot ytterligare meddelanden av detta slag. Den rättsliga grunden för denna behandling är ditt samtycke . Dessutom, om du samtycker till att delta i våra lotterier, tävlingar eller andra kampanjer, kan vi använda dina personuppgifter för att organisera sådana evenemang.
 • Analys, förbättringar och forskning. ALUTECH använder information som kan innehålla personuppgifter för forsknings- och analysändamål. För detta kan ALUTECH anlita tredje part som kommer att agera på uppdrag av ALUTECH. ALUTECH kan komma att dela resultaten av sådan forskning, inklusive med tredje part, i en opersonlig form. ALUTECH använder också data som kan innehålla personuppgifter för att bedöma dina behov och bestämma det nödvändiga utbudet av applikationer och förbättra våra applikations- och marknadsföringskampanjer. ALUTECH kan bjuda in dig att delta i undersökningar, till exempel för marknadsundersökningar, för att analysera hur man kan förbättra användarupplevelsen av applikationen, liksom funktionaliteten och kvaliteten på applikationen, utvecklar Smart. När du får en inbjudan att delta i en undersökning eller marknadsundersökning, vänligen läs den medföljande informationen för att förstå hur behandlingen av personuppgifter kommer att skilja sig från bestämmelserna i denna integritetspolicy. Om vi gör det kommer varje meddelande vi skickar till dig att innehålla instruktioner om hur du kan välja bort att ta emot ytterligare meddelanden av detta slag. Det juridiska grund för detta bearbetning är din samtycke .
 • Säkerhet, upptäckt och förebyggande av bedrägerier. ALUTECH använder information som kan innehålla personuppgifter för att förhindra bedrägeri och andra olagliga handlingar när du använder applikationen. ALUTECH använder också denna information för att undersöka och upptäcka bedrägerifall. ALUTECH kan använda personuppgifter för riskbedömning och för säkerhetsändamål, inklusive för användarautentisering. För dessa ändamål kan personuppgifter överföras till tredje part, såsom brottsbekämpande myndigheter (i enlighet med tillämplig lag) och externa konsulter. Den rättsliga grunden för sådan behandling är behovet av att uppfylla dina legitima intressen , ALUTECHs eller en tredje parts legitima intressen.
 • Juridiska och regulatoriska frågor. I vissa fall är det nödvändigt att använda den tillhandahållna informationen, som kan inkludera personuppgifter, för att genomföra och lösa rättsliga tvister, klagomål och utredningar, samt för att följa myndighetskrav, upprätthålla avtalsvillkoren och dessutom för att svara på förfrågningar från brottsbekämpande myndigheter i enlighet med lagen.

Den rättsliga grunden för sådan behandling är behovet av att uppfylla dina legitima intressen , ALUTECHs legitima intressen eller en tredje parts, där så är nödvändigt, för att uppfylla rättsliga skyldigheter (som att svara på förfrågningar från brottsbekämpande myndigheter).

Om det krävs enligt lag kommer ALUTECH att inhämta ditt ytterligare samtycke innan behandling av personuppgifter för direktmarknadsföring eller andra ändamål. I alla fall då lagen inte kräver att ett sådant särskilt medgivande erhålls, uttrycker du ditt samtycke genom att använda ALUTECH-applikationen.

Vem delar vi personuppgifter med?

ALUTECH tillhandahåller personuppgifter endast i den form som kommuniceras till dig. ALUTECH säljer eller leasar inte dina personuppgifter. ALUTECH delar användardata, som kan inkludera personuppgifter, med tredje part endast i den utsträckning det är tillåtet enligt lag och som anges nedan. ALUTECH kan lämna personuppgifter till de följande mottagare:

 • våra kommersiella partners förser dig, direkt eller indirekt, med dina smarta enheter och/eller nätverk och system genom vilka du får tillgång till applikationen;
 • till våra kommersiella partners som tillhandahåller ALUTECH-tjänster som är nödvändiga för att stödja och säkerställa din användning av enheter, applikationer, datalagring, till exempel: behandling av betalningar och kreditkort, tillhandahållande av infrastruktur, informationsteknologitjänster och andra liknande tjänster;
 • till våra efterträdare i händelse av en omorganisation, fusion, försäljning, joint venture, överlåtelse av rättigheter, överlåtelse av hela eller delar av vår verksamhet, tillgångar eller aktier eller annan disposition till ovanstående (inklusive i samband med konkurs eller liknande förfaranden). Du kommer att informeras om förekomsten av ovanstående fall via e-post och/eller genom att lägga upp ett tydligt synligt meddelande i ALUTECH Smart-appen om förändringen i ägarstrukturen och de alternativ som är tillgängliga för dig i relation till dina Personuppgifter;
 • om vi anser att det är nödvändigt eller lämpligt: a) för att följa tillämpliga lagar och förordningar; b) att verkställa domstolsbeslut; c) att svara på förfrågningar från statliga myndigheter, inklusive statliga myndigheter utanför ditt hemland; d) för att skydda våra rättigheter, vår datasekretess, säkerhet, egendom och/eller rättigheter, dataintegritet, säkerhet eller egendom för andra användare, inklusive dig; e) för att göra det möjligt för oss att använda de rättsmedel som finns tillgängliga för oss för att förhindra eller begränsa skada som vi kan lida.

Information överförs till tredje part som inte är relaterad till ovanstående personer endast med ditt samtycke. När det krävs enligt lag kommer ALUTECH först att be om ditt samtycke innan relevant information överförs.

ALUTECH har rätt att publicera data i generaliserad anonymiserad form, det vill säga i en form som inte tillåter mottagaren av sådan data att identifiera användaren, till exempel för branschanalys eller demografisk profilering.

Överföring av insamlad data till andra länder

ALUTECH har rätt att utföra gränsöverskridande överföring av personuppgifter till en främmande stats territorium för de ändamål som anges i denna policy. Personuppgifter kan överföras till länder där dataskyddslagarna inte är lika omfattande som i EU. Om så krävs enligt europeisk lag kommer ALUTECH att överföra personuppgifter endast till de mottagare som kan säkerställa den erforderliga nivån av dataskydd. I sådana situationer, om nödvändigt, kommer ALUTECH att ingå lämpliga avtal för att säkerställa skyddet av användardata i enlighet med europeiska standarder.

Dina rättigheter i förhållande till dina personuppgifter

Vi respekterar dina rättigheter i förhållande till dina personuppgifter, inklusive din rätt att kontrollera dem. Om du har några frågor angående dina personuppgifter kan du kontakta oss genom att gå till: Profil - FAQ och Feedback - Feedback

Behandling av dessa förfrågningar utförs inom 30 dagar. Om du väljer att skicka ett e-postmeddelande till oss, vänligen ange tydligt i din förfrågan vilken information du vill ändra, om du vill ta bort dina personuppgifter från vår databas eller på annat sätt meddela oss vilka begränsningar du vill lägga på vår databas. användning av dina personuppgifter. Observera att av säkerhetsskäl kan vi be dig att verifiera din identitet innan vi vidtar ytterligare åtgärder på din begäran.

Du har de höger:

 • få tillgång till dina personuppgifter som vi behandlar;
 • inte förse ALUTECH med sina personuppgifter när tillhandahållandet av personuppgifter inte krävs enligt användarvillkoren och applikationens funktionalitet;
 • begära att korrigera felaktiga eller ofullständiga personuppgifter om dig, samt ändra personuppgifter på egen hand, när det är möjligt, i enlighet med applikationens funktionalitet. Du är ansvarig för relevansen av de personuppgifter som tillhandahålls oss. ALUTECH verifierar inte riktigheten av de uppgifter du tillhandahåller;
 • begära radering av dina personuppgifter om det finns särskilda skäl (uppgifterna krävs inte längre för de ändamål för vilka de erhölls; du återkallade ditt samtycke till behandling av personuppgifter, personuppgifter behandlades olagligt, etc.);
 • begränsa behandlingen (tillfälligt eller permanent) av dina personuppgifter (en del eller alla) i närvaro av särskilda villkor (uppgifterna är felaktiga; behandlingen utförs olagligt, men du invänder mot radering av uppgifter etc.);
 • kräva att vi förser dig med en kopia av dina personuppgifter i en standard, strukturerad och maskinläsbar form och/eller, om det är tekniskt möjligt, överför denna information till en annan tjänsteleverantör;
 • dra tillbaka ditt samtycke till vår användning av dina personuppgifter eller invända mot sådan användning om det är baserat på ditt samtycke eller våra legitima intressen.

Obs: ALUTECH samlar inte in personlig information från barn eller om barn utan samtycke från deras föräldrar eller vårdnadshavare.

Obs: ALUTECH samlar inte in personlig information från eller om barn utan samtycke från deras föräldrar eller vårdnadshavare.

Om barnets personuppgifter lämnades utan samtycke från föräldern eller vårdnadshavaren, kommer ALUTECH att vidta nödvändiga åtgärder, som anges nedan:

 • ALUTECH ska radera dessa personuppgifter från sina filer så snart som möjligt;
 • om radering inte är möjlig, ska se till att dessa personuppgifter inte kommer att användas vidare i något syfte eller lämnas ut till tredje part.

Föräldrar eller vårdnadshavare som har frågor angående behandlingen av sina barns personuppgifter bör kontakta oss med den e-postadress som anges i denna policy.

Säkerhet

ALUTECH säkerställer säkerheten för lagring av personuppgifter för att förhindra obehörig åtkomst till dina personuppgifter och deras missbruk.

ALUTECH tillämpar lämpliga företagssystem och rutiner för att skydda och bevara de personuppgifter som tillhandahålls oss. Vi använder också säkerhetsprocedurer och tillämpar tekniska och fysiska metoder för att begränsa användningen av personuppgifter och åtkomst till dem på våra servrar och enheter. Tillgång till personuppgifter ges endast till de ALUTECH-anställda som behöver det i samband med utförandet av sina officiella uppgifter och i enlighet med principerna för personligt ansvar.

Datalagring

Vi lagrar dina personuppgifter inom den period som är nödvändig och tillräcklig för att du ska kunna använda applikationen, för att vi ska kunna förse dig med applikationen, i enlighet med tillämplig lag, för att lösa tvister med någon part, samt för andra ändamål som tillåter oss att bedriva kommersiell verksamhet , inklusive upptäckt och förebyggande av bedrägliga eller andra olagliga aktiviteter. Den maximala lagringsperioden för personuppgifter som du tillhandahåller när du använder applikationen är två år. Om lagstiftningen i landet där platsen för lagring och/eller behandling av personuppgifter fastställer en annan lagringsperiod för personuppgifter, kommer vi att lagra sådana uppgifter under den period som fastställs i lag.

Om du har anledning att tro att din interaktion med oss inte längre är säker (till exempel om du tror att säkerheten för något konto som du har registrerat hos oss är i fara), kan du omedelbart meddela oss om problemet genom att skicka e-post till: smart_support@alutech-mc.com.

Ändringar av integritetspolicyn

ALUTECH har rätt att när som helst uppdatera bestämmelserna i denna integritetspolicy för att återspegla förändringar i våra metoder för att arbeta med information. ALUTECH kommer att meddela dig om alla väsentliga ändringar via e-post som anges i ditt konto eller genom ett meddelande i Applikationen, innan sådana ändringar träder i kraft. Din fortsatta användning av applikationen kommer endast att vara möjlig efter att du har bekräftat ditt samtycke till villkoren i den uppdaterade integritetspolicyn och erhållit samtycke till dess villkor.

KAKA

Applikationen använder cookies. Detta är nödvändigt för dess normala drift och trafikanalys. Information om din IP-adress och användaragent, samt prestanda- och säkerhetsindikatorer, behandlas av oss för att säkerställa kvaliteten på tjänsterna, analysera användningsstatistik och identifiera och eliminera överträdelser.

Genom att genomföra registreringsproceduren i ALUTECH Smart eller använda tjänsten som tillhandahålls av ALUTECH på annat sätt samtycker du till att vi kan ladda ner cookies till din mobilterminal eller annan enhet. Du har dock möjlighet att hantera cookies. Observera att radering eller blockering av cookies kan påverka användarupplevelsen och att vissa komponenter i applikationen kan bli otillgängliga.

Kontaktuppgifter

Du kan skicka alla dina frågor med hjälp av följande kontaktuppgifter:

 • ALUTECH System s.r.o
 • Post adress : Úherce 165. CZ-330 23, Úherce , Česká republika . telefon / fax : + 420 374 6340 01
 • E-post: smart_support@alutech-mc.com