ALUTECH-privacybeleid

Welkom bij de ALUTECH Smart-app!

ALUTECH System s.r.o (hierna “wij”, “ons”, “onze”, “ALUTECH”) hanteert een verantwoorde benadering bij het beschermen van de vertrouwelijkheid van uw gegevens. Dit Privacybeleid (hierna: het “Beleid”) beschrijft onze werkwijze om de vertrouwelijkheid te waarborgen van de Persoonsgegevens die wij verwerken wanneer u gebruik maakt van de diensten van ALUTECH.

Voordat u de diensten van ALUTECH gebruikt, dient u dit beleid aandachtig te lezen en ervoor te zorgen dat u alle voorwaarden begrijpt. Als u vragen heeft over dit beleid, neem dan contact op met ALUTECH System s.r.o . U mag de service van ALUTECH niet gebruiken voordat u de voorwaarden van het beleid heeft gelezen en geaccepteerd. Als u de registratieprocedure in ALUTECH Smart voltooit of op een andere manier gebruik maakt van de dienst van ALUTECH, bevestigt u dat u het ALUTECH Privacybeleid hebt gelezen, begrepen en geaccepteerd, en gaat u ook akkoord met de verwerking van Persoonsgegevens in de overeengekomen omvang en doeleinden.

In geval van onenigheid met de doeleinden en voorwaarden voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens die in dit beleid zijn gespecificeerd, moet u stoppen met het gebruik van de ALUTECH Smart-applicatie.

termen en definities

Overeenkomst - ALUTECH Serviceovereenkomst.

Persoonsgegevens zijn gegevens die kunnen worden gebruikt om de identiteit van een persoon vast te stellen, hetzij uitsluitend op basis van deze gegevens, hetzij op basis van deze en andere beschikbare informatie.

Applicatie betekent software die is geïnstalleerd op mobiele apparaten (telefoon, smartphone, tablet, enz.) en waarmee u ALUTECH-automaten en andere compatibele apparaten van derden op afstand kunt bedienen, en de situatie in het pand kunt controleren met behulp van geïnstalleerde bewakingssensoren en besturingsapparatuur, ontvang meldingen over gevaren en reageer er snel op, kies kant-en-klare werkscenario's of creëer uw eigen scenario's, bekijk de geschiedenis van gebeurtenissen.

Een slim apparaat is een elektronisch apparaat dat via draadloze toegangsmethoden verbinding kan maken met andere apparaten en datanetwerken.

"Account" - de individualisering en identificatie van de Gebruiker door het invoeren van een gebruikersnaam en wachtwoord.

Welke persoonlijke gegevens we verzamelen

Om u diensten te kunnen verlenen en de Applicatie te kunnen gebruiken, vragen wij u niet om ons persoonlijke gegevens te verstrekken. Voor het gebruik van de Applicatie hebben wij geen Persoonsgegevens van u nodig. De Applicatie voert zijn directe functies uit door de gebruiker uitsluitend aan de hand van zijn Account te identificeren. Wij raden u aan anonieme informatie over uzelf, zoals een pseudoniem, te gebruiken bij interactie met de Applicatie, inclusief bij het aanmaken van uw Account.

Het is aan de Gebruiker om ALUTECH zijn of haar persoonlijke gegevens te verstrekken als het verstrekken van Persoonsgegevens niet vereist is door de gebruiksvoorwaarden en functionaliteit van de Applicatie, waarbij hij de verantwoordelijkheid op zich neemt voor de verspreiding van zijn of haar Persoonsgegevens.

1. Informatie die u ons vrijwillig verstrekt

 • Account - of profielinformatie. Wanneer u zich registreert voor een account, kunnen we de naam en contactgegevens die u invoert opslaan, zoals uw e-mailadres, telefoonnummer en andere inloggegevens. Tijdens uw interactie met de Applicatie kunnen wij informatie zoals een profielfoto, landcode, voorkeurstaal of tijdzone uit uw Account toevoegen.
 • Feedback. Wanneer u de feedback- en suggestiefuncties van de Applicatie gebruikt, verzamelen wij gegevens zoals uw e-mailadres, mobiele telefoonnummer en de inhoud van uw bericht om problemen snel te kunnen aanpakken en apparaatstoringen te kunnen verhelpen.

2. Informatie wij verzamelen automatisch

 • Informatie over smartapparaat. Wanneer u de applicatie gebruikt, verzamelen we automatisch informatie over uw smartapparaat, zoals het MAC-adres van uw smartapparaat, IP-adres, draadloze informatie, type en versie van het besturingssysteem, versienummer van de applicatie, identificatie van pushmeldingen, systeemlogbestanden en informatie over de mobiele telefoon. netwerk.
 • Gebruiksgegevens. Wanneer u de Applicatie gebruikt, verzamelen wij automatisch gebruiksgegevens over bezoeken, klikken, downloads, verzonden en ontvangen berichten en andere acties van gebruikers van de Applicatie.
 • Systeemloggegevens. Wanneer u de Applicatie gebruikt, kunnen het systeemlogboek en het uitzonderingslogboek van uw smartapparaat worden geladen.
 • Locatie-informatie. We kunnen in realtime informatie over uw geografische locatie verzamelen wanneer u de app gebruikt.

3. Informatie met betrekking tot slimme apparaten:

 • Basisinformatie over slimme apparaten. Wanneer u uw slimme apparaten met de Applicatie verbindt, kunnen we basisinformatie over uw slimme apparaten verzamelen, zoals apparaatnaam, apparaat-ID, online status, activeringstijd, firmwareversie en update-informatie.
 • Informatie verzonden door slimme apparaten. Afhankelijk van welke slimme apparaten u verbinding wilt maken met de Applicatie, kunnen we verschillende informatie verzamelen die vanaf uw slimme apparaten wordt verzonden. Slimme camera's kunnen bijvoorbeeld de door hen gemaakte afbeeldingen of video's rapporteren .

Doeleinden en rechtsgrondslag voor de verwerking van Persoonsgegevens

 • Het registreren en beheren van het gebruikersaccount dat wordt gebruikt voor interactie met de Applicatie. De wettelijke basis voor deze verwerking is de uitvoering van de Overeenkomst met u in overeenstemming met de gebruiksvoorwaarden.
 • Correcte werking van Applicatie in overeenstemming met hun functionaliteit. De wettelijke basis voor deze verwerking is de uitvoering van de Overeenkomst met u in overeenstemming met de gebruiksvoorwaarden.
 • Werk van de klantenondersteuningsdienst (gebruikers). De wettelijke basis voor deze verwerking is de uitvoering van de Overeenkomst met u in overeenstemming met de gebruiksvoorwaarden.
 • Arketingcommunicatie. Het aan u verstrekken van de gevraagde informatie, het verzenden van nieuwsbrieven en marketingberichten, evenals het updaten van de Applicatie, diensten of aanbiedingen die naar de mening van ALUTECH voor u interessant kunnen zijn. ALUTECH kan Persoonsgegevens gebruiken om u uit te nodigen voor evenementen die naar de mening van ALUTECH voor u interessant kunnen zijn, en om u uit te nodigen om deel te nemen aan verschillende programma's (doorverwijzingsprogramma's, loyaliteitsprogramma's, enz.) of wedstrijden. Elk bericht dat wij u sturen, bevat instructies over hoe u zich kunt afmelden voor het ontvangen van verdere berichten van deze aard. De wettelijke basis voor deze verwerking is uw toestemming . Als u akkoord gaat met deelname aan onze loterijen, wedstrijden of andere promoties, kunnen wij bovendien uw Persoonsgegevens gebruiken om dergelijke evenementen te organiseren.
 • Analytics, verbeteringen en onderzoek.  ALUTECH gebruikt informatie die mogelijk Persoonsgegevens bevat voor onderzoeks- en analytische doeleinden. Hiervoor kan ALUTECH derden inschakelen die namens ALUTECH optreden. ALUTECH kan de resultaten van dergelijk onderzoek in onpersoonlijke vorm delen, ook met derden. ALUTECH gebruikt ook gegevens die mogelijk Persoonsgegevens bevatten om uw behoeften te beoordelen, het vereiste toepassingsbereik te bepalen en onze Applicatie- en marketingcampagnes te verbeteren. ALUTECH kan u uitnodigen om deel te nemen aan enquêtes, bijvoorbeeld voor marktonderzoek, om te analyseren hoe u de gebruikerservaring van de Applicatie kunt verbeteren, evenals de functionaliteit en kwaliteit van de Applicatie die Smart bedenkt. Wanneer u een uitnodiging ontvangt om deel te nemen aan een enquête of marktonderzoek, lees dan de begeleidende informatie om te begrijpen hoe de verwerking van persoonsgegevens zal verschillen van de bepalingen van dit Privacybeleid. Als we dit doen, bevat elk bericht dat we u sturen instructies over hoe u zich kunt afmelden voor het ontvangen van verdere berichten van deze aard. De juridische basis voor dit verwerken is jouw toestemming .
 • Beveiliging, detectie en preventie van fraude. ALUTECH gebruikt informatie die mogelijk Persoonsgegevens bevat om fraude en andere illegale handelingen bij het gebruik van de Applicatie te voorkomen. ALUTECH gebruikt deze informatie ook om fraudegevallen te onderzoeken en op te sporen. ALUTECH kan Persoonsgegevens gebruiken voor risicobeoordeling en voor veiligheidsdoeleinden, inclusief voor gebruikersauthenticatie. Voor deze doeleinden kunnen Persoonsgegevens worden overgedragen aan derde partijen, zoals wetshandhavingsinstanties (in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving) en externe adviseurs. De wettelijke basis voor een dergelijke verwerking is de noodzaak om te voldoen aan uw legitieme belangen , de legitieme belangen van ALUTECH of een derde partij.
 • Juridische en regelgevende kwesties. In bepaalde gevallen is het noodzakelijk om de verstrekte informatie, waaronder mogelijk Persoonsgegevens, te gebruiken om juridische geschillen, klachten en onderzoeken uit te voeren en op te lossen, evenals om te voldoen aan wettelijke vereisten, de voorwaarden van contracten af te dwingen, en bovendien om reageren op verzoeken van wetshandhavingsinstanties in overeenstemming met de wet.

De wettelijke basis voor een dergelijke verwerking is de noodzaak om te voldoen aan uw legitieme belangen , de legitieme belangen van ALUTECH of, indien nodig, een derde partij, om aan wettelijke verplichtingen te voldoen (zoals het reageren op verzoeken van wetshandhavingsinstanties).

Indien wettelijk vereist, zal ALUTECH uw aanvullende toestemming verkrijgen voordat Persoonsgegevens worden verwerkt voor direct marketing of andere doeleinden. In alle gevallen waarin de wet het verkrijgen van dergelijke speciale toestemming niet vereist, drukt u uw toestemming uit door de ALUTECH-applicatie te gebruiken.

Met wie delen wij Persoonsgegevens?

ALUTECH verstrekt Persoonsgegevens alleen in de vorm die aan u wordt meegedeeld. ALUTECH verkoopt of verhuurt uw Persoonsgegevens niet. ALUTECH deelt gebruikersgegevens, waaronder mogelijk Persoonsgegevens, alleen met derden voor zover toegestaan door de wet en zoals hieronder aangegeven. ALUTECH mag Persoonsgegevens verstrekken aan de als vervolg op ontvangers:

 • onze commerciële partners die u, direct of indirect, voorzien van uw slimme apparaten en/of netwerken en systemen waarmee u toegang krijgt tot de Applicatie;
 • aan onze commerciële partners die ALUTECH-diensten leveren die nodig zijn om uw gebruik van apparaten, applicaties, gegevensopslag te ondersteunen en te garanderen, bijvoorbeeld: verwerking van betalingen en creditcards, levering van infrastructuur, informatietechnologiediensten en andere soortgelijke diensten;
 • aan onze opvolgers in het geval van een reorganisatie, fusie, verkoop, joint venture, overdracht van rechten, overdracht van het geheel of een deel van ons bedrijf, activa of aandelen of andere beschikkingen aan het bovenstaande (inclusief in verband met faillissement of soortgelijke procedures). U wordt over het optreden van bovengenoemde gevallen geïnformeerd per e-mail en/of door in de ALUTECH Smart app een duidelijk zichtbare mededeling te plaatsen over de wijziging in de eigendomsstructuur en de voor u beschikbare mogelijkheden met betrekking tot uw Persoonsgegevens;
 • als wij van mening zijn dat het noodzakelijk of gepast is: a) om te voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving; b) het uitvoeren van rechterlijke bevelen; c) om te reageren op verzoeken van overheidsinstanties, inclusief overheidsinstanties buiten het land waar u woont; d) om onze rechten, onze gegevensprivacy, veiligheid, eigendom en/of rechten, gegevensprivacy, veiligheid of eigendom van andere gebruikers, inclusief u, te beschermen; e) om ons in staat te stellen de beschikbare rechtsmiddelen te gebruiken om schade die wij kunnen lijden te voorkomen of te beperken.

Alleen met uw toestemming wordt informatie overgedragen aan derden die geen verband houden met de bovengenoemde personen. Wanneer dit wettelijk vereist is, zal ALUTECH eerst uw toestemming vragen alvorens de relevante informatie door te geven.

ALUTECH heeft het recht om gegevens in gegeneraliseerde, geanonimiseerde vorm te publiceren, dat wil zeggen in een vorm die de ontvanger van dergelijke gegevens niet in staat stelt de gebruiker te identificeren, bijvoorbeeld met het oog op sectoranalyse of demografische profilering.

Overdracht van verzamelde gegevens naar andere landen

ALUTECH heeft het recht om grensoverschrijdende overdracht van Persoonsgegevens naar het grondgebied van een buitenlandse staat uit te voeren voor de doeleinden die in dit Beleid worden gespecificeerd. Persoonlijke gegevens kunnen worden overgedragen naar landen waar de wetgeving inzake gegevensbescherming niet zo uitgebreid is als in de Europese Unie. Indien vereist door de Europese wetgeving, zal ALUTECH Persoonsgegevens alleen overdragen aan die ontvangers die het vereiste niveau van gegevensbescherming kunnen garanderen. In dergelijke situaties zal ALUTECH, indien nodig, passende overeenkomsten sluiten om de bescherming van gebruikersgegevens te garanderen in overeenstemming met de Europese normen.

Uw rechten met betrekking tot uw Persoonsgegevens

Wij respecteren uw rechten met betrekking tot uw Persoonsgegevens, inclusief uw recht om deze te controleren. Als u vragen heeft over uw persoonlijke gegevens, kunt u contact met ons opnemen via: Profiel - FAQ en Feedback - Feedback

De verwerking van deze verzoeken vindt plaats binnen 30 dagen. Als u ervoor kiest om ons een e-mail te sturen, geef dan in uw verzoek duidelijk aan welke gegevens u wilt wijzigen, of u uw Persoonsgegevens uit onze database wilt verwijderen of laat ons op een andere manier weten welke beperkingen u aan onze database wilt stellen. gebruik van uw Persoonsgegevens. Houd er rekening mee dat we u om veiligheidsredenen kunnen vragen uw identiteit te verifiëren voordat we verdere actie ondernemen op uw verzoek.

Jij hebt de juist:

 • toegang krijgen tot uw Persoonsgegevens die wij verwerken;
 • ALUTECH hun Persoonsgegevens niet verstrekken wanneer het verstrekken van Persoonsgegevens niet vereist is door de gebruiksvoorwaarden en de functionaliteit van de Applicatie;
 • verzoeken om onjuiste of onvolledige Persoonsgegevens over u te corrigeren, en indien mogelijk zelf persoonsgegevens te wijzigen, in overeenstemming met de functionaliteit van de Applicatie. U bent verantwoordelijk voor de relevantie van de aan ons verstrekte Persoonsgegevens. ALUTECH controleert de juistheid van de door u verstrekte gegevens niet;
 • verzoeken om verwijdering van uw Persoonsgegevens als daar bijzondere gronden voor zijn (de gegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen; u hebt uw toestemming voor de verwerking van Persoonsgegevens ingetrokken; Persoonsgegevens zijn illegaal verwerkt, enz.);
 • de verwerking (tijdelijk of permanent) van uw Persoonsgegevens (gedeeltelijk of allemaal) beperken als er sprake is van bijzondere omstandigheden (de gegevens zijn onjuist; de verwerking vindt onrechtmatig plaats, maar u maakt bezwaar tegen het verwijderen van gegevens, enz.);
 • van ons eisen dat wij u een kopie van uw Persoonsgegevens verstrekken in een standaard, gestructureerde en machinaal leesbare vorm en/of, indien technisch haalbaar, deze informatie overdragen aan een andere dienstverlener;
 • uw toestemming voor ons gebruik van uw Persoonsgegevens intrekken of bezwaar maken tegen een dergelijk gebruik als dit gebaseerd is op uw toestemming of op onze legitieme belangen.

Let op: ALUTECH verzamelt geen persoonlijke informatie van kinderen of over kinderen zonder de toestemming van hun ouders of voogden.

Let op: ALUTECH verzamelt geen persoonlijke informatie van of over kinderen zonder de toestemming van hun ouders of voogden.

Indien de Persoonsgegevens van het kind werden verstrekt zonder toestemming van de ouder of voogd, dan zal ALUTECH de nodige maatregelen nemen, hieronder aangegeven:

 • ALUTECH zal deze Persoonsgegevens zo spoedig mogelijk uit haar bestanden verwijderen;
 • indien verwijdering niet mogelijk is, zal hij ervoor zorgen dat deze Persoonsgegevens niet verder voor welk doel dan ook worden gebruikt of aan derden worden bekendgemaakt.

Ouders of voogden die vragen hebben over de verwerking van de Persoonsgegevens van hun kinderen, kunnen contact met ons opnemen via het e-mailadres dat in dit Beleid wordt vermeld.

Veiligheid

ALUTECH zorgt voor de veiligheid van de opslag van persoonlijke gegevens om ongeautoriseerde toegang tot uw persoonlijke gegevens en misbruik ervan te voorkomen.

ALUTECH past passende bedrijfssystemen en -procedures toe om de aan ons verstrekte Persoonsgegevens te beschermen en te bewaren. We maken ook gebruik van beveiligingsprocedures en passen technische en fysieke middelen toe om het gebruik van Persoonsgegevens en de toegang daartoe op onze servers en apparaten te beperken. Toegang tot persoonlijke gegevens wordt alleen verleend aan die medewerkers van ALUTECH die deze nodig hebben in verband met de uitvoering van hun officiële taken en in overeenstemming met de principes van persoonlijke verantwoordelijkheid.

Data opslag

Wij slaan uw Persoonsgegevens op binnen de termijn die nodig en voldoende is om u de Applicatie te laten gebruiken, zodat wij u de Applicatie kunnen verstrekken, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, om geschillen met partijen op te lossen, en voor andere doeleinden die ons in staat stellen commerciële activiteiten uit te voeren. , inclusief het opsporen en voorkomen van frauduleuze of andere illegale activiteiten. De maximale bewaartermijn voor door u verstrekte Persoonsgegevens bij het gebruik van de Applicatie bedraagt twee jaar. Als de wetgeving van het land van de plaats waar de Persoonsgegevens worden opgeslagen en/of verwerkt een andere bewaartermijn voor Persoonsgegevens voorschrijft, zullen wij dergelijke gegevens bewaren gedurende de door de wet vastgestelde periode.

Als u reden heeft om aan te nemen dat uw interactie met ons niet langer veilig is (bijvoorbeeld als u denkt dat de veiligheid van een account die u bij ons heeft geregistreerd in gevaar is), kunt u ons onmiddellijk op de hoogte stellen van het probleem door een e-mail te sturen naar : smart_support@alutech-mc.com .

Wijzigingen in het privacybeleid

ALUTECH heeft het recht om de bepalingen van dit privacybeleid op elk moment bij te werken om wijzigingen in onze methoden voor het werken met informatie weer te geven. ALUTECH zal u op de hoogte stellen van eventuele belangrijke wijzigingen via de e-mail aangegeven in uw account of door middel van een melding in de Applicatie, voordat dergelijke wijzigingen van kracht worden. Uw verdere gebruik van de Applicatie is alleen mogelijk nadat u akkoord bent gegaan met de voorwaarden van het bijgewerkte Privacybeleid en toestemming hebt gekregen voor de voorwaarden ervan.

KOEKJE

De applicatie maakt gebruik van cookies. Dit is nodig voor de normale werking en verkeersanalyse. Informatie over uw IP-adres en user-agent, evenals prestatie- en beveiligingsindicatoren, worden door ons verwerkt om de kwaliteit van de dienstverlening te garanderen, gebruiksstatistieken te analyseren en overtredingen te identificeren en te elimineren.

Door de registratieprocedure in ALUTECH Smart te voltooien of op een andere manier gebruik te maken van de dienst van ALUTECH, geeft u ons toestemming om cookies naar uw mobiele terminal of ander apparaat te downloaden. U heeft echter de mogelijkheid om cookies te beheren. Houd er rekening mee dat het verwijderen of blokkeren van cookies de gebruikerservaring kan beïnvloeden en dat sommige onderdelen van de Applicatie mogelijk niet meer beschikbaar zijn.

Contact details

U kunt al uw vragen stellen via de volgende contactgegevens:

 • ALUTECH Systeem s.r.o
 • Post adres : Úherce 165. CZ-330 23, Úherce , Česká Republiek . telefoon / fax : + 420 374 6340 01
 • E-mail : smart_support@alutech-mc.com